Advocatenkantoor Stork

Wat moeten werkgevers en -nemers doen voor een veilige werkomgeving?

Geplaatst op

Veilig kunnen werken is voor iedereen een belangrijk punt, zeker vandaag de dag en met het Coronavirus dat rondwaart. Om te zorgen voor een veilige werkomgeving hebben we in Nederland al jaren de zogeheten Arbowetgeving, waarin bepalingen staan voor zowel werkgevers als werknemers. Dit zijn dus niet direct harde regels, maar richtlijnen met verantwoordelijkheden voor beide partijen. In deze blog kijken we naar een paar van deze verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden voor de werkgever

Het eerste waar een werkgever aan moet voldoen is het opstellen en uitvoeren van een gedegen arbeidsomstandighedenbeleid. Al het werk dat verricht wordt in een bedrijf mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer, ook moet het werk veilig uitgevoerd kunnen worden. Tevens moet in een rapport worden vastgelegd wat eventuele risico’s zijn voor de gezondheid zijn voor de werknemers. Hier hoort tevens een plan van aanpak bij in geval van gevaarlijke situaties en moet er een specifieke preventiemedewerker aangewezen worden. Dit kan de werkgever zelf zijn als het een bedrijf is met 25 of minder mensen in dienst. Een ander belangrijk onderdeel is het voorzien in een bedrijfsarts waar alle werknemers toegang tot hebben indien gewenst. 

Afsluitend staan we nog even stil bij het voorzien van de juiste middelen om het werk goed uit te moeten kunnen voeren. Een werkgever mag niet verwachten van de werknemer dat hij of zij zelf voor een veilige en werkbare inrichting van de arbeidsplaats, inclusief benodigde arbeidsmiddelen moet zorgen. Dit moet vanuit de werkgever regelen.

Training van het personeel

Een belangrijk onderdeel van een goede en veilige werkomgeving is naast allerlei plannen en bouwtechnische voorzieningen de training van bepaalde werknemers. In iedere onderneming met werknemers is het verplicht om een of meerdere bevoegde BHV’ers in dienst te hebben en te allen tijde aanwezig op de werkvloer. Een werkgever moet dus zorgen voor een goede BHV cursus voor het personeel. Er zijn diverse soorten BHV cursussen, zoals BHV basis, herhaling en voor ploegleiders. Niet iedere training is even relevant of nodig, maar het is altijd goed als vrijwel iedere werknemer een basiskennis van BHV op de werkvloer.

Verantwoordelijkheden van werknemers

De werknemer heeft natuurlijk ook een aantal verantwoordelijkheden. Zo is het niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de voorgeschreven arbeidsmiddelen en beveiligingen. Alles moet op een juiste manier gebruikt worden en opgeborgen zodra er geen gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast moeten werknemers deelnemen aan bijvoorbeeld een BHV cursus, als deze door de werkgever is georganiseerd. Ook gevaarlijke situaties die men opmerkt moeten gemeld worden. 

Gerelateerde berichten

Over ons

Je wilt blogs over juridische zaken regelen? Check dan snel de teksten op onze site.

Contactgegevens

Via info @ advocatenkantoorstork.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden